พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 42

  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่น 42

    กำหนดซ้อมใหญ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
    สำหรับนักศึกษารุ่น 1 Section 1-2

    + รายละเอียด 

ทำไมต้อง MBA one day program?

ในโลกของธุรกิจปัจจุบัน การแข่งขันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจใหม่ๆมีการเกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมถึงการเพิ่มขึ้นและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้ทั้งองค์กรและบุคลากรต้องคอยปรับตัวและเก็บเกี่ยวความรู้ให้ทันสมัยในทุกด้านเพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน...

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร และรายวิชา

โครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตรของ MBA one day program ...

 

 

+ รายละเอียดเพิ่มเติม